VU el. pašto nepageidaujamų ir virusuotų laiškų filtravimo statistika

(Duomenys saugomi nuo 2007-01-21)
Ataskaitos laikotarpis:
paskutinės 7 dienos 2018-06-14 - 2018-06-20 » «
paskutinės 30 dienų 2018-05-22 - 2018-06-20
birželis 2018-06-01 - 2018-06-20
gegužė, birželis 2018-05-01 - 2018-06-20
2018 m. I-as ketv 2018-01-01 - 2018-03-31
2018 m. II-as ketv 2018-04-01 - 2018-06-20
visi turimi duomenys 2007-01-21 - 2018-06-20
kitas (įveskite) -
Grupuoti pagal:
dienas
mėnesius
Vaizdavimas:
lentelė
grafikai » «
Nepriimti Geri
Nepristatyti "Virusais" apkrėsti
[BRUKALAS] pažymėti "Kirminais" apkrėsti
[Gal BRUKALAS?] pažymėti Visi

bendras grafikas stulpeliais
atskiri grafikai
VU el.pašto nepageidaujamų ir virusuotų laiškų filtravimo statistika nuo 2018-06-14 iki 2018-06-20


Data Geri
el.laiškai
Nepriimti
el.laiškai *
Nepristatyti
el.laiškai **
[BRUKALAS]
pažymeti
el.laiškai ***
[Gal BRUKALAS?]
pažymėti
el.laiškai
"Virusais"
apkrėsti
el.laiškai
"Kirminais"
apkrėsti
el.laiškai
Visi
el.laiškai
2018-06-14 37022 28605 0 2706 66 18 0 68417
2018-06-15 31256 27782 0 2118 70 2 0 61228
2018-06-16 9170 25398 0 1637 58 1 0 36264
2018-06-17 9861 25480 0 4110 1539 1 0 40991
2018-06-18 42858 21484 0 3403 434 1 0 68180
2018-06-19 35902 24188 0 2473 90 5 0 62658
2018-06-20 36048 23164 0 2046 119 5 0 61382
Visi 202117 176101 0 18493 2376 33 0 399120
Procentai 50.641% 44.122% 0% 4.633% 0.595% 0.008% 0% 100%

* Nepriimti - nepriimti laiškai, ateinantys iš nepatikimų pašto serverių.
** Nepristatyti - archyve saugomi [BRUKALAS] laiškai, kurie nepristatomi el. pašto naudotojams.
*** [BRUKALAS] laiškai, kurie el.pašto naudotojų pageidavimu jiems pristatomi.