VU el. pašto nepageidaujamų ir virusuotų laiškų filtravimo statistika

(Duomenys saugomi nuo 2007-01-21)
Ataskaitos laikotarpis:
paskutinės 7 dienos 2017-06-08 - 2017-06-14 » «
paskutinės 30 dienų 2017-05-16 - 2017-06-14
birželis 2017-06-01 - 2017-06-14
gegužė, birželis 2017-05-01 - 2017-06-14
2017 m. I-as ketv 2017-01-01 - 2017-03-31
2017 m. II-as ketv 2017-04-01 - 2017-06-14
visi turimi duomenys 2007-01-21 - 2017-06-14
kitas (įveskite) -
Grupuoti pagal:
dienas
mėnesius
Vaizdavimas:
lentelė
grafikai » «
Nepriimti Geri
Nepristatyti "Virusais" apkrėsti
[BRUKALAS] pažymėti "Kirminais" apkrėsti
[Gal BRUKALAS?] pažymėti Visi

bendras grafikas stulpeliais
atskiri grafikai
VU el.pašto nepageidaujamų ir virusuotų laiškų filtravimo statistika nuo 2017-06-08 iki 2017-06-14


Data Geri
el.laiškai
Nepriimti
el.laiškai *
Nepristatyti
el.laiškai **
[BRUKALAS]
pažymeti
el.laiškai ***
[Gal BRUKALAS?]
pažymėti
el.laiškai
"Virusais"
apkrėsti
el.laiškai
"Kirminais"
apkrėsti
el.laiškai
Visi
el.laiškai
2017-06-08 42791 45149 0 1120 27 8 0 89095
2017-06-09 36745 50600 0 1220 57 5 0 88627
2017-06-10 14064 50301 0 797 25 12 0 65199
2017-06-11 11691 42293 0 654 18 3 0 54659
2017-06-12 38180 39329 0 1334 28 12 0 78883
2017-06-13 42859 48938 0 1287 44 8 0 93136
2017-06-14 41524 49207 0 1331 38 20 1 92121
Visi 227854 325817 0 7743 237 68 1 561720
Procentai 40.564% 58.003% 0% 1.378% 0.042% 0.012% 0% 100%

* Nepriimti - nepriimti laiškai, ateinantys iš nepatikimų pašto serverių.
** Nepristatyti - archyve saugomi [BRUKALAS] laiškai, kurie nepristatomi el. pašto naudotojams.
*** [BRUKALAS] laiškai, kurie el.pašto naudotojų pageidavimu jiems pristatomi.