VU el. pašto nepageidaujamų ir virusuotų laiškų filtravimo statistika

(Duomenys saugomi nuo 2007-01-21)
Ataskaitos laikotarpis:
paskutinės 7 dienos 2018-06-24 - 2018-06-30 » «
paskutinės 30 dienų 2018-06-01 - 2018-06-30
birželis 2018-06-01 - 2018-06-30
gegužė, birželis 2018-05-01 - 2018-06-30
2018 m. I-as ketv 2018-01-01 - 2018-03-31
2018 m. II-as ketv 2018-04-01 - 2018-06-30
visi turimi duomenys 2007-01-21 - 2018-06-30
kitas (įveskite) -
Grupuoti pagal:
dienas
mėnesius
Vaizdavimas:
lentelė
grafikai » «
Nepriimti Geri
Nepristatyti "Virusais" apkrėsti
[BRUKALAS] pažymėti "Kirminais" apkrėsti
[Gal BRUKALAS?] pažymėti Visi

bendras grafikas stulpeliais
atskiri grafikai
VU el.pašto nepageidaujamų ir virusuotų laiškų filtravimo statistika nuo 2018-06-24 iki 2018-06-30


Data Geri
el.laiškai
Nepriimti
el.laiškai *
Nepristatyti
el.laiškai **
[BRUKALAS]
pažymeti
el.laiškai ***
[Gal BRUKALAS?]
pažymėti
el.laiškai
"Virusais"
apkrėsti
el.laiškai
"Kirminais"
apkrėsti
el.laiškai
Visi
el.laiškai
2018-06-24 9420 30383 0 2019 66 4 0 41892
2018-06-25 37042 33728 0 5440 144 12 0 76366
2018-06-26 36010 21592 0 3946 112 13 0 61673
2018-06-27 34057 26528 0 3702 56 8 0 64351
2018-06-28 36330 34528 0 2507 160 2 0 73527
2018-06-29 31318 24628 0 2663 47 7 0 58663
2018-06-30 10673 20428 0 1502 25 1 0 32629
Visi 194850 191815 0 21779 610 47 0 409101
Procentai 47.629% 46.887% 0% 5.324% 0.149% 0.011% 0% 100%

* Nepriimti - nepriimti laiškai, ateinantys iš nepatikimų pašto serverių.
** Nepristatyti - archyve saugomi [BRUKALAS] laiškai, kurie nepristatomi el. pašto naudotojams.
*** [BRUKALAS] laiškai, kurie el.pašto naudotojų pageidavimu jiems pristatomi.